Reglement eindejaarsactie 2021 Groot-Bornem.

1. De eindejaarsactie van Groot- Bornem start op 1 december en eindigt op 31 december 2021.

Het betreft een organisatie van de verenigde handelaars Bornem vzw in samenwerking met de gemeenteBornem. Het is een stempelkaartactie met stempelkaarten waar 20 stempelvakjes staan. Bij aankopen vanaf €5 moet de handelaar een stempel zetten op de stempelkaart met het speciaal B-Stempeltje. Is het aankoop bedrag gelijk of groter dan €100 dan mag de handelaar ook ineens één grote winkelstempel op de kaart zetten en dan is deze kaart ook geldig.De handelaar zet ook in zijn of haar winkel een verzameldoos waar volle stempelkaarten van klanten in kunnen gedoneerd worden.Iedere deelnemer ontvangt bij aanvang van deze actie voldoende stempelkaarten, 2 affiches, een B- stempel. Zijn de stempelkaarten op? Dan kunnen deze stempelkaarten bij gevraagd worden aan het bestuur van de verenigde handelaars vzw.De volle stempelkaarten moeten worden binnengebracht bij één van de bestuursleden daags voor de dag van de trekking.

2. Er zullen 4 trekkingen gebeuren op de volgende datums: 8 december, 15 december, 22 december 2021 en op 12 januari 2022.Er zijn 5 hoofdprijzen: Een reis naar Dubaivoor 2 personen (deze reis is niet geldig tijdens de schoolvakanties, afhankelijk van beschikbaarhheid van vluchten en hotels en alles gebeurd in overleg met het reisbureau), een elektrische fiets, een elektrische step, een O-Led TV, een expresso apparaat, een wellness & beautybehandeling, een gastronomisch diner voor 2 personen en Bornembonnen. De willekeur van volgorde van trekking van de hoofdprijzen gebeurd door het bestuur van de Verenigde handelaars vzw. De prijzenpot bedraagt €10.000 verminderd met alle onkosten die werden gemaakt om deze actie tot stand te brengen.

3. Geen enkele prijs kan worden ingeruild tegen hun waarde in contant geld.

4. Een kaart van de actie dient volledig te zijn, dit betekent de vermelding van een leesbare naam en relevante contactgegevens. Een kaart wordt ongeldig verklaard wanneer er geen relevante contactgegevens zijn ingevuld. Ongeldige kaarten komen niet in aanmerking voor een prijs.

5. De trekking van de hoofdprijzen en Bornembonnen zal gebeuren door een onschuldige hand en bijgewoond door leden van de organisatie. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per mail of telefoon  .           

6. De prijzen zijn niet overdraagbaar naar derden.

7. De geldigheid van de prijzen is beperkt tot 1 maand: Wanneer de winnaar na een maand na de desbetreffende trekking zich niet bekend maakt, dan wordt er een andere winnaar uit de ingezamelde stempelkaarten getrokken.

8. De organisatie wijst elke verantwoordelijk af bij wijziging of annulering van deze actie om redenen van overmacht.

9. Deelname aan de eindejaarsactie 2021 houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op deontologische wijze door de organisatie beslecht.

10. De organisatie kan niet aansprakelijk worden geacht voor een technisch probleem of een probleem veroorzaakt door derden.

11. Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de actie zelf.

 

Foto's

VALENTIJNSACTIE 2020 'WIN EEN LUXE VALENTIJNSONTBIJT VOOR TWEE'
22-03-2020
HET NIEUW BESTUUR VERENIGDE HANDELAARS BORNEM /JANUARI 2020
22-03-2020
FEESRTMARKT EN 'BORNEM ZINGT' 2019
21-03-2020
KERSTMARKT DECEMBER 2019
21-03-2020
AFTERWORKSHOPPING 2016
25-06-2016
SANGRIABAR 2016
25-06-2016